Kontakt

Kontakt

Web paliativního e-learningu vytvořil tým Cesty domů. Cesta domů je hospicové občanské sdružení provozující domácí hospic v Praze. Kromě přímé péče se snaží o zvyšování povědomí v oblasti péče o umírající. E-learning je součástí této snahy.

Kurzy vytvořili: Martina Špinková (textová koncepce a redakce), Martina Dvořáková (webová redakce a koordinace projektu), Magdalena Pehalová (webová redakce) a Vojtěch Kozlík (technické vedení). Texty i testy vznikly díky zkušenostem multidisciplinárního týmu Cesty domů s poskytováním péče i se vzděláváním; odbornými poradci v paliativní péči i ve vzdělávání byli Irena Závadová (lékařka), Zdeněk Kalvach (lékař), Anna Krutská (zdravotní sestra), Pavel Klimeš (zdravotní bratr) a Jindřiška Prokopová (sociální pracovnice).

Web paliativního e-learningu vznikl díky grantu od společnosti Amgen Foundation v roce 2013, zodpovídá za něj Cesta domů.

Pokud byste potřebovali konzultovat, nevěděli si rady či potřebovali další informace, napište nám na email elearning@cestadomu.cz