Kurz pro zdravotníky

Kurz pro zdravotní sestry

Jedna paní doktorka si po několika letech práci v hospici povzdechla: „Naučili nás na medicíně všechno možné, ale za celých šest let nám ani jednou neřekli, že pacient také může umřít. A my se pak divíme, tápeme a nevíme, co dělat.“

Je to trochu pravda: zdravotnictví je po mnoha stránkách výborné a dokáže věci, které ještě před pár desítkami let byly nemožné. Na druhou stranu strádá tím, že zdravotníci na pacienty mají málo času, že s nimi neumějí partnersky komunikovat, že neumějí na člověka proti sobě hledět jako na člověka, jako na sebe. Kolečka v systému jsou efektivně propojena a běží, ale přesto to někde drhne. A je to především tam, kde se musíme zastavit a na nemocného člověka se podívat jako na celého člověka, ne jako na stroj, systém. Kdy potřebuje spolu s naší odborností (ne místo ní!!!) i nás samotné, kdy potřebuje, abychom mu naslouchali, abychom s ním mlčeli, abychom jej neopustili. Velkou školou pro takový holistický přístup je hospic.

V našem malém kurzu Vám nabízíme své zkušenosti získané u stovek lidí, jejichž život končil, a také to, co nás naučilo doprovázení jejich nejbližších. Kurzy jsou k dispozici dva: jeden je zamýšlen především pro zdravotní sestry, které nepracují pouze s umírajícími, ale setkávají se s nimi čas od času – tedy pro všechny zdravotní sestry. Druhý pak je zaměřen více specializovaně a je určen hlavně sestrám, které pracují v hospicích, případně všude, kde se poskytuje paliativní péče.

Absolvování každého testu pro sestry je oceněno dvěma kreditními body České asociace sester. Pokud o uplatnění bodů stojíte, nezapomeňte vyplnit při přihlášení datum svého narození, bude pak ve Vašem certifikátu.

Přejeme Vám radost z případných nových poznatků, ale především radost z práce s lidmi, kteří kráčejí svými rozličnými cestami a od nichž se také mnoho můžeme učit. A také Vám přejeme radost z práce na sobě a svém lidském a profesním růstu – i na toto téma jsme kurz trochu zaměřili. Ať se Vám daří!

Upozornění pro nezdravotníky:

pokud nejste zdravotník, je třeba, abyste věděli, že se v následujících kurzech a testech se můžete setkat se specifickými informacemi, které jsou určené pouze pro odborníky. Vstup proto pečlivě zvažte.