Základní pojmy

Základní pojmy

Pro porozumění textům, které zde naleznete, Vám doporučujeme, abyste se seznámili se základními pojmy, které v textech budou užívány. Pomohou vám se zorientovat v systému péče o lidi na konci života. Pokud si s někým budete chtít o smrti a umírání promluvit, mohou vám ulehčit vyjádření Vašich myšlenek.

Definujeme zde podrobněji pouze paliativní péči, které se v kurzech věnujeme, další pojmy naleznete ve slovníčku, doporučujeme, abyste si jej před počátkem studia prošli.

 

Paliativní péče 

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní péče 

 • chápe umírání jako součást lidského života a vychází z toho, že každý člověk závěrečnou část svého života se všemi jejími fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně
 • vychází důsledně z přání a potřeb pacientů a jejich rodin a respektuje jejich hodnotové priority
 • je založena na multiprofesní spolupráci a integruje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty
 • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
Cílová skupina paliativní péče

Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Právo na paliativní péči by měli mít všichni pacienti, kteří žijí s onemocněním, které ohrožuje jejich život, a to bez ohledu na základní diagnózu. Paliativní péče se podobně týká i rodin a dalších blízkých lidí těchto pacientů.

Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:
 • nádorová onemocnění
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci,   demence, ALS
 • konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • AIDS
 • polymorbidní geriatričtí pacienti
 • pacienti v persistujícím vegetativním stavu
 • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 • kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče