Přihlásit / Registrovat

Základní materiály a pojmy

Co je paliativní péče?

Definujeme zde podrobněji paliativní péči, které se v kurzech věnujeme. Pro usnadnění porozumění textů u jednotlivých kurzů doporučujeme, abyste se dopředu seznámili i se základní terminologií, jak ji uvádíme ve slovníčku pojmů. Mezi doporučenými materiály naleznete i seznamy literatury, jak pro odborníky, tak i pro veřejnost, a odkazy na tematické filmy.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní péče 
 • chápe umírání jako součást lidského života a vychází z toho, že každý člověk závěrečnou část svého života se všemi jejími fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně
 • vychází důsledně z přání a potřeb pacientů a jejich rodin a respektuje jejich hodnotové priority
 • je založena na multiprofesní spolupráci a integruje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty
 • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
Cílová skupina paliativní péče

Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných chorob. Právo na paliativní péči by měli mít všichni pacienti, kteří žijí s onemocněním, které ohrožuje jejich život, a to bez ohledu na základní diagnózu. Paliativní péče se podobně týká i rodin a dalších blízkých lidí těchto pacientů.

Onemocnění a stavy, které v pokročilých stadiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:
 • nádorová onemocnění
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci,   demence, ALS
 • konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • AIDS
 • polymorbidita u geriatrických pacientů
 • persistující vegetativní stav
 • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 • nevratné multiorgánové selhání v prostředí intenzivní péče

O paliativní péči v evropském kontextu pojednávají tyto dva základní dokumenty: