Přihlásit / Registrovat

Knihy pro laiky

ALBOM, Mitch. Úterky s Morriem : mladý muž, stařec a nejcennější životní lekce. V Praze: Columbus, 2000. 145 s. ISBN 80-7249-071-0.

BLAŽEJOVÁ, Lenka. Mému miminku : průvodce po ztrátě miminka narozeného i nenarozeného : uzdravení skrze tvoření. 1. vydání. [Roztoky]: Lenka Blažejová, 2019. 35 stran. ISBN 978-80-270-5280-6

BYOCK, Ira. Čtyři klíče k životu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 239 s. ISBN 978-80-262-0777-1.

BYOCK, Ira. Dobré umírání : možnosti pokojného konce života. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 325 s. ISBN 80-7021-797-9.

CALLANAN, Maggie. Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad Cesta domů, 2005. 221 s. ISBN 80-7021-819-3.

CRAVEN, Margaret. Slyšel jsem sovu zavolat své jméno. V Praze: Vyšehrad, 2006. 133 s. ISBN 80-7021-824-X.

DAIKER, Angelika. Život po ztrátě manžela. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. 107 s. ISBN 978-80-7195-802-4.

FARMER, Joyce. Ráchel a Lars: Obrázkový deník dvojího odcházení. Přeložil Marek ROESEL. Praha: Cesta domů, 2016. ISBN 978-80-88126-16-4.

GAARDER, Jostein. Dívka s pomeranči. Praha: Albatros, 2004. 158 s. ISBN 80-00-01405-X

HURDOVÁ, Veronika. Moje milá smrti. První vydání. [Praha?]: Veronika Hurdová, [2017]. 279 stran. ISBN 978-80-270-2318-9 ilustrace, portréty.

KALVACH, Zdeněk. Pečujeme doma. Brno: Moravskoslezský kruh, 2008. 94 s

KOKEŠOVÁ KLEINOVÁ, Gražina a Jindřiška PROKOPOVÁ. Žít naplno čas, který ještě zbývá: provázení životem v čase umírání dítěte či dospívajícího. V Praze: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-61-4.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Hovory s umírajícími. Překlad Bohumil Dvořáček. 1. vyd. [S.l.]: Signum unitatis, 1992. ISBN 80-85439-04-2.

MANNIX, Kathryn. Máme konec na paměti?: umírání, smrt a moudrost v době popírání. Přeložil Zora FREIOVÁ. V Praze: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-58-4.

MEEKHOF, Kristin a James WINDELL. Knížka pro vdovy na prvních pět let. Přeložila Lenka KAPSOVÁ. V Praze: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-29-4.

Naše miminko zemřelo. Přeložila Zora FREIOVÁ. Praha: Cesta domů, 2018. ISBN 978-80-88126-48-5.

OSTASESKI, Frank. 5ět pozvání : co nás smrt učí o životě. Vydání první. Praha: Beta, 2017. 324 stran. ISBN 978-80-7306-938-4.

PROVAZNÍKOVÁ, Eva a Zdeněk KALVACH. Rady pro pečující o člověka s demencí. Praha: Diakonie ČCE, 2016. Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-15-0.

SAMUEL, Julia. Cesty zármutku : příběhy o životě, smrti a přežití. První vydání. Brno: Host, 2018. 318 s. ISBN 978-80-7577-466-8.

SLÁMOVÁ, Regina, Alžběta MARKOVÁ, Petra KUBÁČKOVÁ a Barbora ANTONOVÁ. Praktický průvodce koncem života: rozcestník pro nemocné a pečující. Brno: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1279-7.

SMITH, Rodney. Lekce smrti a umírání : poučení od umírajících. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Maitrea, 2013. 226 s. ISBN 978-80-87249-55-0.

ŠPAŇHELOVÁ ILONA. Rodina pro ztrátě dítěte. 2. vydání. Praha: Dlouhá cesta, 2012. 9 nečíslovaných stran.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé: principy, proces, metody. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Ilustroval Jitka ŘENČOVÁ. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3736-2.

ŠPINKOVÁ, Martina. Malé dobré zprávy. Druhé vydání. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-8

V době zármutku: těm, kteří ztratili blízkého člověka : těm, kteří je provázejí. 7. vydání. Podle německého originálu zpracovala Martina Špinková. V Praze: Cesta domů, [2019]. ISBN 978-80-88126-63-8.

VÁCHA, Marek Orko. Místo, na němž stojíš, je posvátná země: o kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru. Brno: Cesta, 2008. ISBN 978-80-7295-104-8.

VLKOVÁ, Simona. Najít světlo ve tmě : hledání cesty zpět do života po ztrátě blízké osoby. 1. vyd. Praha: Fragment, 2014. 238 s. ISBN 978-80-253-2348-9

VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života. 2. vydání. Přeložila Lenka KAPSOVÁ. V Praze: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-60-7.

WARE, Bronnie. Čeho před smrtí nejvíc litujeme. Praha: Tympanum, 2019. 11 hodin. ISBN 8594072274350 1 CD.

WHITE, James R (James Robert). Zármutek : návrat k pokoji. První vydání. Žandov: Poutníkova četba, 2016. 72 stran. ISBN 978-80-87606-16-2.

YALOM, Irvin D. Hovory k sobě : ohlédnutí za terapií. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 181 stran. ISBN 978-80-262-0919-5.

YALOM, Irvin D. Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7367-376-5.

Rádci dospělým, jak s dětmi a mládeží mluvit o smrti, zármutku a naději

35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti. Přeložila Zora FREIOVÁ. Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-37-9.

PROKOPOVÁ, Jindřiška a Gražina KOKEŠOVÁ KLEINOVÁ. Děti truchlí jinak. Jak s dětmi dobře projít obdobím smutku. Praha: Cesta domů. Leták.

PROKOPOVÁ, Jindřiška a Gražina KOKEŠOVÁ KLEINOVÁ. Puberťáci truchlí po svém. Jak pomoci dospívajícím projít obdobím smutku. Praha: Cesta domů. Leták.

GOLDMAN, Linda. Jak s dětmi mluvit o smrti. Přeložila Alice ZAVADILOVÁ. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0819-8.

GROLLMAN, Earl A. Slon v pokoji: o smrti a zármutku pro dospívající. 2. vydání. Přeložila Lenka KAPSOVÁ. Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-36-2.

KNOX, Jeanette Bresson Ladegaard. Přemýšlet znamená vydat se na objevitelskou plavbu, aneb, Filosofický rozhovor s dětmi. Přeložila Lucie GRANT. Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-38-6.

Našemu dítěti zemřel sourozenec. Přeložila Zora FREIOVÁ. V Praze: Cesta domů, 2018. ISBN 978-80-88126-49-2.

Příručka pro školy: Když se stane neštěstí. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2011. Volně dostupné ke stažení.