Přihlásit / Registrovat

Kontakty

Web paliativního e-learningu vytvořil tým Cesty domů.
Cesta domů je nezisková organizace nabízející mobilní paliativní péči v Praze a mnoho dalších souvisejících služeb pro těžce nemocné dospělé i děti a jejich blízké. Kromě přímé péče se snaží o zvyšování povědomí v oblasti péče o umírající, vzdělávání a osvětu. E-learning je součástí této snahy.

Tento web vytvořil redakční kolektiv Cesty domů pod vedením Martiny Špinkové, texty i testy vznikly díky zkušenostem multidisciplinárního týmu Cesty domů s poskytováním péče i se vzděláváním; odbornými poradci v paliativní péči i ve vzdělávání byli:

  • Irena Závadová (lékařka)
  • Zdeněk Kalvach (lékař)
  • Anna Krutská (zdravotní sestra)
  • Pavel Klimeš (vrchní sestra)
  • Jindřiška Prokopová (psychosociální pracovnice)

Web paliativního e-learningu vznikl díky grantu od společnosti Amgen Foundation v roce 2013, rozšířen a aktualizován byl v roce 2020 díky grantu Nadačního fondu Avast, zodpovídá za něj Cesta domů.

Pokud byste potřebovali konzultovat, nevěděli si rady či potřebovali další informace, napište nám na email elearning@cestadomu.cz