Přihlásit / Registrovat

Práva umírajících

V naší zemi umírá ročně zhruba 100 000 lidí, 80 % z nich v místech, která nejsou pro umírání vhodná. Tato skutečnost neodpovídá našim přáním, co se týká místa, kde si přejeme umírat. Je s ní v přímém rozporu: 80 % z nás si přeje umírat doma a v péči svých blízkých.

Podrobnější informace a přesná čísla lze najít například na stránkách webového portálu Umírání.cz. V přání „umírat doma" jistě nejde úplně o to, kde chceme umírat, ale především jak. Koho chceme mít nablízku, jak si přejeme zachovat důstojnost, jak cítíme potřebnost porozumění, v jakou podporu doufáme. Je proto především důležité, aby lidé, kteří pečují o umírající v institucích, času na konci života rozuměli, nacházeli oporu, měli dostatečné informace a schopnosti. Základem je znát obecně přijímané a prosazované principy. Věnujme se tedy chvíli právům lidí na konci života.

Základní práva umírajících lidí lze formulovat takto:
  1. Právo na důstojné zacházení jako s lidskou bytostí až do smrti
  2. Právo dostat všechny potřebné informace týkající se nemoci a smrti
  3. Právo podílet se na rozhodnutích týkajících se nemoci a péče, bez strachu z odsouzení druhých
  4. Právo na citlivou, kvalitní a profesionální péči multiprofesního týmu, který poskytuje prvotřídní péči nemocnému i jeho rodině
  5. Právo na stálou zdravotnickou péči přestože cíl „uzdravení“ se mění na „zachování pohodlí a kvality života“
  6. Právo vyjádřit své pocity, duchovní a náboženské potřeby týkající se blízké smrti s ohledem na kulturní a duchovní hodnoty
  7. Právo na kvalitní léčbu bolesti a ostatních doprovodných příznaků
  8. Právo na pomoc od rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím smrti
  9. Právo zemřít v klidu a důstojně v přítomnosti lidí, které si přeje mít u sebe

Doporučení Rady Evropy 1418/1999, „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících“, neboli Charta práv umírajících, je dokument, do kterého doporučujeme nahlédnout.

Plné znění důležitého evropského dokumentu je dobré si projít i proto, aby člověk, který pečuje o lidi na konci života v malé nemocnici v jedné malé evropské zemi, věděl, že je součástí daleko většího a velmi moudrého snažení. I když se někdy cítíme sami či vyčerpaní, nejsme v tom sami.