Přihlásit / Registrovat

Test pro sociální pracovníky

Pro sociální pracovníky

Test je možné si projít i bez registrace. Výsledek testu však obdrží pouze přihlášený uživatel na e-mail, který uvedl při registraci.

Zajímá vás nabídka kurzů Cesty domů? Najdete ji v katalogu vzdělávacích akcí.

Seznam otázek

# Název
1. Paliativní péče se má poskytovat
2. V naší zemi umírá ročně
3. Mezi priority umírajících lidí zpravidla nepatří
4. Novodobá paliativní péče se začala v Evropě rozvíjet
5. K hlavním specifickým potřebám umírajících lidí nepatří
6. Základem dobré paliativní péče je komunikace, která ovšem nezahrnuje
7. Mezi sociální potřeby rodiny umírajícího zpravidla nepatří
8. K předpokladům pravdivé komunikace sociálního pracovníka s pacientem nepatří
9. Truchlení zpravidla ztěžuje
10. Abraham Maslow do své hierarchie lidských potřeb nezahrnul
11. Mezi základní čtyři lidské dimenze, s nimiž paliativní péče pracuje, patří
12. Mezi základní nebezpečí pro vznik syndromu vyhoření zpravidla neřadíme
13. Paní Brabcová s panem Brabcem
14. Pan Kos říká, že ho to už tady netěší, že chce umřít.
15. Když komunikujeme s člověkem na konci života a jeho blízkými těsně poté, co se dozvěděli nepříznivé zprávy o vývoji nemoci a jsou velmi rozrušení, je třeba především
16. Pan Skřivan
17.

Jaký je legální způsob sepsání dříve vysloveného přání?

18.

Pokud pacient sepsal Dříve vyslovené přání a zároveň určil svého zástupce nebo mu byl ustanoven opatrovník, kdo dále rozhoduje?