Přihlásit / Registrovat

Test pro studenty

Pro studenty

Test je možné si projít i bez registrace. Výsledek testu však obdrží pouze přihlášený uživatel na e-mail, který uvedl při registraci.

Zajímá vás nabídka kurzů Cesty domů? Najdete ji v katalogu vzdělávacích akcí.

Seznam otázek

# Název
1. Hospic je
2. Paliativní péče je péče
3. Paliativní péče umí a má
4. Které tvrzení nepatří k zásadám paliativní péče?
5. Ars moriendi
6. Lidé v naší zemi by si podle výzkumu veřejného mínění přáli umírat
7. Na umírání se lidé dle výzkumu veřejného mínění nejvíce obávají
8. Koncept moderní autonomie člověka má svůj původ
9. Řecké slovo euthanasie znamená
10. Pojem euthanasie v dnešním slova smyslu se poprvé objevil
11. Existuje souvislost mezi tím, co je dobrá smrt, a tím, co je dobrý život?
12. Mezi základní dva argumenty zastánců euthanasie nepatří:
13. Jaké množství zdravotníků ve výzkumu veřejného mínění si myslí, že o umírajícího člověka je možné se postarat až do konce doma?
14. Když příteli někdo blízký zemře
15. Paní Kolová umírá, trpí bolestmi, má strach, že se její stav bude nesnesitelně zhoršovat, nechce obtěžovat svoji rodinu.
16. Pan Kolečko má rakovinu v posledním stádiu.
17. Kamarádu Janovi se zabil otec