Přihlásit / Registrovat

Eutanazie

Víme, o čem mluvíme?

Eutanazie. Jste pro, nebo proti? To je otázka, na kterou dříve nebo později narazí skoro každý z nás. Ale pro co nebo proti čemu máme být? Víme to? Rozumíme motivům, které se skrývají za snahami o legalizaci eutanazie, či naopak za jejím odmítáním? Zajímají nás?

 Pět věcí o eutanazii, které je dobré vědět:
 • Slovo eutanazie pochází z řečtiny a původně znamenalo dobrou smrt. 
  Na původní, širší význam tohoto slova bychom neměli zapomínat. Také za dnešní debatou o eutanazii se totiž skrývají různé představy o tom, co je dobrá smrt a dobrý život. Tyto a další historické souvislosti naleznete v oddíle Pohled do historie.
 • Je zapotřebí odlišovat eutanazii a ukončení léčby.
  Ukončení léčby na žádost nemocného je u nás možné, legální, běžné a nelze ho zaměňovat s eutanazií. Toto důležité rozlišení a další pojmy, které se s eutanazií zaměňují, naleznete v oddíle Vyjasnění pojmů. Tam je také představen u nás nový a důležitý nástroj zdravotní péče – dříve vyslovené přání.
 • Eutanazie či asistovaná sebevražda je dnes legalizována pouze v deseti zemích světa.
  Deset zemí na světě připouští různé formy eutanazie či asistované sebevraždy. Jejich stručný přehled najdete v oddíle Současná situace ve světě. Upozorňujeme na poměrně zásadní odlišnosti v jednotlivých zemích a také na to, jak se po schválení přílušných zákonů poskytování eutanazie realizuje.
 • Bolest není nejčastějším důvodem žádosti o eutanazii. 
  Lidé si většinou představují eutanazii jako vysvobození z nesnesitelných bolestí u nevyléčitelně nemocných pacientů. Ve skutečnosti tomu tak není. Většina žadatelů o eutanazii neuvádí bolest jako svůj hlavní důvod a v Belgii a Nizozemsku nemusí být žadatel o eutanazii nevyléčitelně nemocný. U zhruba čtvrtiny pacientů v Belgii se za legitimní důvod eutanazie považuje pouhý pocit, že jsou „unaveni životem“. Je ale stav, kdy člověka netěší život, dostatečným důvodem pro eutanazii? Mají „právo na eutanazii“ také děti? Těmto a dalším otázkám se věnujeme zejména v oddíle Čeho se bojíme.
 • Kvalitní paliativní péče se zaměřuje na to, aby pacient svůj zbývající čas mohl prožít co nejlépe.
  Kvalitní a dostupná paliativní péče, která se specializuje na tišení bolesti a dalších symptomů u nevyléčitelně nemocných a umírajících, může být jednou z odpovědí na volání po eutanazii. Podstatou paliativní péče však není pouze zbavit pacienty bolesti, ale také pečovat o to, aby čas, který pacientům zbývá, mohli prožít co nejlépe. Více o paliativní péči se dočtete v oddíle Paliativní péče.

Autoři tohoto textu jsou přesvědčeni, že volání po legalizaci eutanazie je sice pochopitelným, ve skutečnosti však zkratkovitým a nebezpečným pokusem o řešení problémů, kterým je třeba čelit jinými způsoby.

Text kurzu vychází z brožury Eutanazie. Víme, o čem mluvíme?, kterou vydala Cesta domů a kterou si na uvedeném odkazu můžete přečíst on-line. Text vychází z údajů v roce 2015.

Doporučujeme nahlédnout také do evropského dokumentu Doporučení Rady Evropy 1418/1999, „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících“, který je nazýván také Charta práv umírajících.