Přihlásit / Registrovat

Opioidy

Vysvětlení nepravd, mýtů a báchorek o opioidech

Opioidy (lidově opiáty) jsou léky, které účinně léčí bolest, ale jsou užívány i na léčbu dalších symptomů. Jsou velmi účinné, ale z různých důvodů jsou opředeny několika nepravdivými pověstmi. Kvůli tomu z nich má mnoho lidí (včetně zdravotníků) strach. Často se pak stane, že pacient zbytečně trpí tam, kde by mu opioidy mohly přinést rychlou a účinnou úlevu.

Podívejme se na nejčastější mýty a nepravdivé báchorky, které nám způsobují tolik zbytečných starostí a trápení.

Když už se jednou začne dávat morfin, je to ortel blízké smrti.
NEPRAVDA
Morfin nebo jiný opioid je třeba podat tehdy, pokud bolest neustoupila po slabším léku. Nijak nesouvisí s prognózou choroby a očekávanou délkou života. Pod dohledem lékaře život nijak nezkracuje. U chronické nádorové bolesti je pacient ohrožen smrtí kvůli nádoru, nikoli kvůli morfinu.

Zatím zkuste bolest vydržet. Kdybyste dostal morfin už teď, vyčerpali bychom si tím poslední náboje.
NESPRÁVNÝ POSTUP
Žádná nádorová bolest se nemá nechat bez léčby, protože se fixuje v centrální nervové soustavě a tím se dále zesiluje. Lékař je povinen ji léčit, stejně jako musí znát zásady podávání opioidů: neexistuje tak velká bolest, aby už na ni nezabíral žádný lék z opioidové řady.

Opioidy se dávají pouze na nádorovou bolest, vždy v injekci, dvakrát až třikrát denně.
NEPRAVDA
Opioidy nejsou určeny pouze pro nádorovou bolest. Přednost má vždy tzv. neinvazivní forma léku, tedy tablety, kapky, čípky, náplasti. Frekvence podávání se liší podle toho, na jak dlouho je konkrétní lék schopen zajistit stabilní hladinu analgetika v krvi.

Nechci morfin. Nechci mít kromě rakoviny a bolestí navíc ještě drogovou závislost! Jak se jednou začne s morfinem, nevede z toho cesta zpět...
ZBYTEČNÁ OBAVA
Nemocní, kteří užívají opioidy kvůli těžké bolesti, prakticky nejsou ohroženi vznikem psychické závislosti neboli narkomanie. Oni svůj lék proti bolesti nutně potřebují, podobně jako diabetik potřebuje svůj inzulin. Pokud by jej náhle vysadili, kromě zhoršení bolesti by jim bylo celkově velmi špatně podobně jako diabetikovi bez inzulinu a astmatikovi bez kortikoidů. Postupné vysazování opioidů je však samozřejmě možné a běžné.

Morfin i ostatní opioidy tlumí dechové centrum, takže je pacient ohrožen udušením.
ZBYTEČNÁ OBAVA
Již samotná těžká bolest velmi silně povzbuzuje dechové centrum. Pacient, kterému zkušený lékař postupně přidává opioidy, se dechového útlumu skutečně bát nemusí. Zástava dechu hrozí při nitrožilním podání vyšší dávky léku pacientovi, který dosud opioidy neužíval, např. v souvislosti s operací. Takoví pacienti ale obvykle leží na monitorovaném lůžku pod nepřetržitým dohledem zdravotníků.

Pokud po podání morfinu nemocný zvrací, je to známka morfinové nesnášenlivosti a neměl by mu být už nikdy znovu podán.
NEPRAVDA
Při prvním podání opioidů pociťuje část pacientů nevolnost nebo zvrací: je to nejčastější, ale přechodný vedlejší účinek celé lékové skupiny. Pokud na to lékař včas myslí a zároveň podá léky proti zvracení, tzv. antiemetika, obtíže pominou a většinou se již nevrátí.

Pokud po prvním podání opioidu spí pacient hluboce celou noc, dávka je zřejmě nebezpečně velká.
NEPRAVDA
Často jsou nemocní krutou bolestí tak vysíleni, že po podání opioidu, tedy v momentě úlevy od bolesti, hluboce usnou, jakoby se snažili dohnat probdělé noci. Teprve po vyrovnání spánkového dluhu lze hodnotit, jak silně opioid pacienta tlumí. Útlum bývá častý, naštěstí však přechodný.

Místo pořádného léku proti bolesti mi doktor nalepil nějakou náplast! Mám ji už 3 hodiny a bolest vůbec neustoupila!
ZBYTEČNÁ OBAVA
Podávání opioidů transdermálně, v náplasti, je moderní a vysoce účinná forma léku pro chronickou bolest. Efekt se objeví až za 12 hodin po nalepení první náplasti, pak už hladina léku v krvi zůstává stabilní a stačí náplast měnit po 3 dnech. Prvních 12 hodin po nalepení náplasti tedy pacient skutečně úlevu necítí. Proto musí mít zatím k dispozici jiné analgetikum.

Morfin je tak mocný, že zvítězí nad každou bolestí. Je nejúčinnější ze všech léků.
NEPŘESNÉ
Morfin je silné analgetikum, ale v celé široké skupině opioidů zdaleka není nejúčinnější. Na některé typy bolesti, například při poškození nervu, lépe zaberou jiné lékové skupiny, například antiepileptika. V praxi je ovšem morfin široce využíván pro svou dostupnost a mnohost svých lékových forem.

Morfin i ostatní opioidy jsou extrémně nebezpečné svými vedlejšími účinky a pro staré pacienty se nehodí.
NEPRAVDA
Pokud je morfin podáván zkušeným lékařem podle pravidel legislativy, není o nic nebezpečnější než většina moderních léků. Každý účinný lék má své nežádoucí účinky.

Naopak, právě u starých lidí je podávání opioidů při velkých bolestech podstatně bezpečnější než široce rozšířené podávání antipyretik a nesteroidních protizánětlivých léků, které mohou způsobit krvácení, selhání ledvin nebo zhoršení srdečního selhání.

Pravidla pro podávání opioidů

Pacient, kterému lékař nasazuje opiody (morfin, fentanyl, oxycodon a jiné), by měl zároveň s první dávkou dostat:

1. lék proti nevolnosti a zvracení

2. lék proti zácpě

3. pokud dostal formu s postupným uvolňováním (např. náplast), má dostat i předpis na rychle působící formu (tabletka, spray) pro případ náhlého zhoršení bolesti. Tím se zajistí, že pacient nebude trpět v čase, než se z náplasti vstřebá dost léku a jeho hladina v krvi se stabilizuje. 

Bolest je třeba pravidelně sledovat. Používá se k tomu například číselná škála od 0 do 10, tedy od žádné bolesti do nejhorší představitelné bolesti. Léčba se musí přizpůsobovat pacientově bolesti, nikoli naopak.

Pravidla pro léčení chronické nádorové bolesti
  • Léky podávejte „podle hodin", tedy pravidelně, podle rady lékaře. Pokud bolest ustoupila, znamená to, že je dobře léčená. Není to důvod k vysazení léku! 
  • Když se objeví nová nebo zhoršená bolest, jako SOS lék pro první pomoc dejte pouze ten lék, který k tomu lékař určil. Dávky ostatních léků nezvyšujte ani nezkracujte intervaly. Pokud se spotřeba SOS léku zvyšuje, kontaktujte lékaře.
  • Léky nedrťte a nerozpouštějte. Tím se může změnit jejich účinek. Lékař vás upozorní, pokud se může s konkrétním lékem takto zacházet.
  • Žádné jiné léky bez porady s lékařem neužívejte. To platí i pro vitaminy nebo potravinové doplňky.
  • Staří, vyčerpaní nebo spaví pacienti potřebují pomoc a kontrolu pečující osoby nad užíváním svých léků.
  • Nestyďte se požádat lékaře, ať vám dá písemný rozpis léků na den či týden. Jsou na to pěkné a přehledné tabulky.
  • U nově nasazeného léku se informujte na jeho možné nežádoucí účinky a po rozumnou dobu se pokuste je snášet. Pokud přetrvávají, kontaktujte lékaře.
  • Opioidy mají známé vedlejší účinky: nevolnost, zvracení, ospalost a zácpu. Tělo si na opioidy brzy zvykne a nepříjemnosti pominou, kromě zácpy. Ta bude přetrvávat po celou dobu léčby a bude třeba s ní stále bojovat.
  • Pokud na vaši bolest dobře zabírá určitý lék, ale jeho forma (způsob podávání) vám nevyhovuje, poraďte se s lékařem. Často totiž je možné najít jiný způsob podání stejného léku.
  • Pokud pravidelně pijete alkohol, řekněte o tom lékaři. Nestyďte se a řekněte mu to. Je to důležité. Rozumný lékař pochopí, že při bolestech je pro vás abstinence obtížná nebo nemožná, a přizpůsobí tomu vaši medikaci.

Text kurzu vychází z letáku Už je to na morfin, pane doktore, který vydala Cesta domů.