Přihlásit / Registrovat

Pro psychosociální pracovníky

Sociální pracovník se pohybuje v členitém, pestrém a někdy těžko předvídatelném terénu – je to ale koneckonců to, kvůli čemu studoval a proč tuto práci chtěl dělat: život lidí je barevný, málokdy stojíme před stejným úkolem stejně, příběhy lidí, kterým máme být nablízku, jsou sice někdy podobné, ale nikdy nejsou stejné.

U lidí na konci života to není jiné, naopak. Malým kurzem bychom chtěli přispět k tomu, aby se sociální pracovníci, kteří se do blízkosti lidí na konci života dostanou a mají jim pomoci, orientovali, a to, co mohou předem vědět, věděli a mohli ke své radosti a k prospěchu klientů užívat.

Sociální pracovník (ať už jako člen paliativního týmu nebo z pozice úředníka) by měl dokázat pomoci tam, kde může, a tiše doprovázet tam, kde právě to je nejvíce třeba. Pracuje s umírajícím člověkem, s jeho rodinou, s jeho přáteli, s poskytovateli péče a posléze s pozůstalými. V neposlední řadě pak i sám se sebou. Na tyto oblasti jeho činnosti jsme náš malý kurz zaměřili.

Přejeme vám příjemné studování a hodně úspěchů ve Vaší práci.

Pro základní orientaci v termínech vám může pomoci slovníček termínů z oblasti paliativní péče


Zajímá vás nabídka kurzů Cesty domů? Jejich přehled najdete v Katalogu vzdělávacích akcí.