Přihlásit / Registrovat

7. Citovaná literatura a doporučené zdroje

Citovaná literatura
 1. Cowley, C. (2013): Eutanazia in psychiatry can never be justified. A reply to Theoretical Medicine and Bioethics, 34(3), 227-238.
 2. Dierickx, S. – Deliens, L. – Cohen, J. – Chambaere, K. (2015): Comparison of the expression and granting of requests for Eutanazia in Belgium in 2007 vs 2013. JAMA Internal medicine, 175(10):1703-1706.
 3. European Institute of Bioethics (2012): Eutanazia in Belgium: 10 years on. Dostupné 15. 11. 2015 z http://www.ieb-eib.org/en/document/Eutanazia-in-belgium-10-years-on-319.html
 4. Chambaere, K. – Bilsen, J. – Cohen, J. a kol. (2010): Physician-assisted deaths under the Eutanazia law in Belgium: a population-based survey. CMAJ, 182(9):895-901.
 5. Jox, R. J. – Schaider, A. – Marckmann, G. – Borasio, G. D. (2012): Medical futility at the end of life: the perspectives of intensive care and palliative care clinicians. Journal of Medical Ethics, 38:540-545.
 6. Lerner, B. H. – Caplan, A. L. (2015): Eutanazia in Belgium and the Netherlands: On a slippery slope? JAMA Internal Medicine. 175(10), 1640-1641.
 7. Maltoni, M. – Pittreri, C. – Scarpi, E. a kol. (2009): Palliative sedation therapy does not hasten death: results from a prospective multicenter study. Annals of Oncology, 20:1163-1169.
 8. Mortier, T. – Leiva, R. - Cohen-Almagor, R. – Lemmens, W. (2015): Between palliative care and Eutanazia. Journal of Bioethical Inquiry. 12(2):177-178.
 9. World Medical Association (2013): WMA resolution on Eutanazia. Dostupné 15. 11. 2015 z http://wma.net/en/30publications/10policies/e13b/.

 

Výběr z doporučené literatury k tématu eutanazie
 • Benzenhöfer, Udo: Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart. München: Beck, 1999. ISBN 3406421288
 • Brody, Baruch A. (ed.): Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes. Dordrecht – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989. ISBN 0792301064
 • Co je eutanazie : studie k pojmu dobré smrti. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. 297 stran. ISBN 978-80-200-2762-7.
 • Cohen-Almagor, Rafael:Euthanasia in the Netherlands. The Policy and Practice of MercyKilling. Dordrecht – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. ISBN 1402022506
 • DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 284 stran. ISBN 978-80-200-2687-3.
 • Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010. Dostupné 30. 11. 2015 z: http://www.lkcr.cz/doporuceni-predstavenstev-clk-227.html
 • Dowbiggin, Ian: A Merciful End. The Euthanasia Movement in Modern America. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. ISBN 0195154436
 • Dworkin, G. – Frey, R. G. – Bok, S.: Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. ISBN 0521587891
 • Euthanasie, Bd 1.: Ethische und menschliche Aspekte. Münster: LIT Verlag, 2005. ISBN 3825881598
 • Euthanasie, Bd 2.: Nationale und Europäische Perspektiven. Münster: LIT Verlag, 2005. ISBN 3825881601
 • Foley, Kathleen M. – Hendin, Herbert: The Case Against Assisted Suicide. For the Right to End-of-Life Care. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 2002. ISBN 0801879019
 • Have, Henk ten: Death and Medical Power. An Ethical Analysis of Dutch Euthanasia Practice. Maidenhead: Open Univ. Press, 2005. ISBN 0335217559
 • Have, Henk ten – Clark, David: The Ethics of Palliative Care. European Perspectives. Buckingham: Open Univ. Press, 2002. ISBN 0335211410
 • Jackson, Emily – Keown, John. Debating Euthanasia. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2012. 978-1849461788
 • Keown, John: Euthanasia Examined. Ethical, clinical and legal perspectives. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. ISBN 0521586135
 • Keown, John: Euthanasia, Ethics and Public Policy. An Argument against Legislation. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002. ISBN 0521804167
 • KREJČÍKOVÁ, Helena. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, c2014. 143 s. ISBN 978-80-7492-167-4.
 • Law, palliative care and dying : legal and ethical challenges. New York: Routledge, 2018. ISBN 9781138744646.
 • Meyer, Charles: A Good Death. Challenges, Choices and Care Options. Mystic: Twenty-Third Publ., 2000. ISBN 0896229238
 • MILFAIT, René. Etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající : souvislosti lidských práv a náboženských tradic. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2019. 232 stran. ISBN 978-80-88018-24-7
 • Munzarová, Marta: Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005. ISBN 8024710250
 • O organizaci paliativní péče. Doporučení Rec. (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům. Praha: Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-4332-4
 • Palmer, Larry I.: Endings and Beginnings. Law, Medicine, and Society in Assisted Life and Death. Westport: Praeger, 2000. ISBN 027596681X
 • Ptáček, Radek – Bartůněk, Petr, a kol. Eutanazie – pro a proti. Praha: Grada. 2012. ISBN 9788024746593
 • Rachel, James: The End of Life. Euthanasia and Morality. Oxford: Oxford Univ. Press, 1986. ISBN 019217746X
 • Sandman, Lars: A Good Death. On the Value of Death and Dying. Maidenhead: Open Univ. Press, 2005. ISBN 0335214118
 • Scholz, Ruth: Die Diskussion um die Euthanasie. Münster: LIT Verlag, 2002. ISBN 3825862526
 • Snyder, Lois  – Caplan, Arthur L.: Assisted Suicide. Finding Common Ground. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2002. ISBN 0253339774
 • Schell, Werner: Sterbebegleitung und Sterbehilfe. Gesetze, Rechtsprechung, Deklarationen (Erklärungen), Richtlinien, Stellungnehmen (Statements). Hannover: B. Kunz, 2002. ISBN 3877067298
 • Thomasma, D. C. – Kimbrough-Kushner, T. – Ciesielski-Carlucci, C. – Kimsma, G. K. (ed.): Asking to Die. Inside the Dutch Debate about Euthanasia. Dordrecht – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998. ISBN 0792351851
 • VÁCHA, Marek Orko. Eutanázie : definice, histore, legislativa, etika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 112 stran. ISBN 978-80-271-2575-3.
 • Virt, Günter: Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 8070213302
 • Volandes, Angelo E.: Umění rozhovoru o konci života. Praha: Cesta domů, 2015. ISBN 978-80-88126-03-4
 • Zimmermann-Acklin, Markus: Eine theologisch-ethische Untersuchung. Freiburg: Universitätsverlag, 2002. ISBN 3451280922
Související internetové stránky

(Celý text kurzu Eutanazie vychází z knihy:
LOUČKA, Martin, Štěpán ŠPINKA a Martina ŠPINKOVÁ. Eutanazie: víme, o čem mluvíme?. 2., přepracované vydání. Praha: Cesta domů, 2015. ISBN 978-80-88126-08-9.) Knihu si můžete projít on-line na tomto odkazu.)